Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

karolia
Są takie zbiegi okoliczności, które przypominają wyrafinowany plan.
— Andrzej Stasiuk - "Fado"
karolia
9935 8fe7 500
Reposted fromtelewizja telewizja viaaynis aynis
karolia
karolia
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
karolia
karolia
2754 3638 500
Reposted fromtoft toft viaLew-i-wilk Lew-i-wilk
karolia
6783 99f9
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
karolia
6919 a35e 500
Reposted fromlouse louse
karolia
6970 3ded 500
Reposted fromaunds aunds
karolia
7029 6643 500
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
karolia
karolia
karolia
7060 c54d
Reposted fromseverine severine

June 21 2015

karolia
3790 cfbd 500
Ja kojarzę jak kiedyś po mistrzowsku dojechał tulczyńskiego rolnika, który nie chciał mu sprzedać swojej ziemi, bo niby jego z dziada pradziada i chce tam po wiek wieków gospodarzyć. W swoim misternym planie doniósł na niego do organów administracji państwowej, że ten nielegalnie wyciął drzewa na swoim polu co było zresztą zgodne z prawdą. Dopieprzyli mu taką grzywnę, że się chłopina nie pozbierał. W efekcie ziemia i chałupa trafiła na licytacje komorniczą, całą wieś pod przewodnictwem księdza proboszcza Antoniego zbierała hajsiwo, co by się zgadzało i ziemi chłopu nieodebrali. Nikt nie domyślał się, że to robota Tracza Janusza, który przebił ofertę wszystkich, zdobył co chciał, a w chałupie celem ostatecznego upodlenia niepokornego rolnika otworzył burdel o wdzięcznej nazwie "Ojcowizna". Tak właśnie wgniatał w podłoże swoich wrogów Tracz Janusz, najczarniejszy z czarnych charakterów polskich seriali. Niejaki Waldemar Jaroszy to mu może buty czyścić.
Reposted fromBulterier Bulterier viaamie amie
karolia
Teraz, jak ktoś znajomy się znajduję, to ja najchętniej spierdalam. Żeby tylko się nie zastanawiać, co powiedzieć. Żeby nie urazić. Bo nie wiem jak się mówi do ludzi.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viaaynis aynis
karolia
9367 7d34 500
Reposted fromdilma dilma viaaynis aynis
karolia
6994 551b 500
Reposted fromrof rof vialeftandright leftandright
7237 7a37
Reposted fromteganquin teganquin vialeftandright leftandright
karolia
9837 37f8
Reposted fromlittlefool littlefool viasensation sensation
karolia
1725 00f0
Reposted frommustangs mustangs viasensation sensation
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl